Snerydning

Idet bestyrelsen har fået en række henvendelser vedr. snerydning i sommerhusområdet, opridses her reglerne for snerydning:

Reglerne for snerydning i sommerhusområder er beskrevet i planloven og vintervedligeholdelsesloven. Det fremgår heraf at kommunernes forpligtelse til snerydning som hovedregel alene omfatter by- og landzone, og ikke sommer-husområder. (Klik på billedet og se  kort med detaljer for Thisted kommune).

Læs mere >>

Det er tilladt for alle brugere af sommerhusene i Agger at benytte byens petanquebane, som ligger ved sportspladsen på nordsiden af Rubyvej.

Toilettet ved banen må også gerne benyttes i forbindelse med petanquespillet. Nøglen hertil kan hentes hos Lone (Min Købmand), hvor den skal afleveres igen ved spillets afslutning.

I tilfælde af at der afholdelses turnering på banen, må man dog udsætte eget petanquespil, til turneringen er afsluttet.

Newer entries »