Opfølgende beskæring nødvendig

Kære grundejer

Ifølge aftale mellem Agger nordre Grundejerforening og Thisted kommune er det grundejerens ansvar, at holde al sin bevoksning rundt om grunden i en afstand af mindst 1 meter fra vej/sti.

Efter generalforsamlingen den 31. maj. 2014 og igen ved bestyrelsesmødet d. 20. september har det ved en besigtigelse langs foreningens veje kunnet konstateres, at ikke alle grundejere overholder dette. Hybenbuske breder sig kraftigt og disse skal holdes nede/fjernes jævnligt ved almindelig græsslåning, såfremt man ikke vælger den rigtige løsning og en gang for alle får disse fjernet med rod.

Idet kommunen er blevet meget striks på området, er det vigtigt, at alle grundejere ved egen drift sørger for at overholde ovenstående. Reglerne er de samme, om man ejer en grund med eller uden hus, eller om det evt. drejer sig om en hjørnegrund/grund som støder op imod flere veje: Der mindst skal være 1 meter fra bevoksningen og ud til vejen/stien.

Alle grunde med bevoksning som overskrider ovenstående 1-meterskrav vil efter den 1. april 2015 blive registreret, og oplysningerne herom vil blive videregivet til Thisted kommune uden yderligere skrivelser fra foreningens side.

I skrivende stund drejer det sig om:

 • Bekkasinvej 11
 • Blishønevej 17
 • Fuglsøvej 20
 • Fuglsøvej 22
 • Fuglsøvej 24
 • Fuglsøvej 26
 • Mågevej 4
 • Mågevej 6
 • Mågevej 8
 • Mågevej 18
 • Mågevej 22
 • Mågevej 25
 • Rylevej 2
 • Rylevej 15
 • Spovevej  2
 • Ternevej  2

Når Thisted kommune efterfølgende beskærer bevoksningen ved de grunde, der overskrider 1-meterskravet, vil bevoksningen blive beskåret helt ind til skel, og det sker for grundejerens regning.

Foreningen kan ikke fremover foretage løbende kontrol af bevoksningen ved hver enkelt grund og rundsende påmindelser og rykkere, som der blev gjort i 2013, da det er et temmelig tidskrævende arbejde.

Med håbet om forståelse herfor ser vi frem til et fortsat skønt område omkring vore sommerhuse, idet opmærksomheden henledes på at foreningens aftale om en meter til vej/sti faktisk er en særaftale. Kommunens egne regler og procedurer foreskriver ellers at bevoksningen skal beskæres til skel.

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *