Info

You are currently browsing the archive for the Info category.

Det har ikke skortet på spørgsmål, siden nyheden d. 8. juli. om, at der muligvis kommer fibernet til Agger nordre Sommerhusområde.

Spørgsmålene kredser alle om de samme fem emner, og de besvares her.

 • Hvad har antenneforhold og parabol med fiber at gøre?

TV-modtagelse er blot endnu en mulighed med fibernet. I forhold til at modtage sit TV-signal via parabol og antenne vil man med fibernet helt undgå at skule opsætte og vedligeholde sin egen antenneinstallation.

Bemærk: Har man på privat-/helårsadressen en TV-løsning med WebTv (som det er standard hos f.eks. AltiBox, Stofa, youSee og Waoo), kan man med fibernet tage alle sine kanaler hjemmefra med i sommerhuset – vel at mærke uden TV-abonnement i sommerhuset, men alene med bredbåndsabonnement.

Bemærk endvidere at medlemmer som har mobilabonnementet Telmore Play vil kunne se undeholdningstjeneserne HBO Nordic, TV2 Play, C More Play og Min Bio med fibernet i sommerhuset, ligesom man også kan tage sit Netflix i sommerhuset med fiberbredbånd.

 • Hvorfor skal man have hvilende abonnement. TDC har ikke den slags begrænsning?

Hvilende abonnement er sandelig ikke nogen begrænsning. Det er et meget favorabelt tilbud til Agger nordre Sommerhusområde, og et hvilende abonnement er ikke noget AltiBox bestemmer, at man skal have. Det bestemmer man helt selv.

Fordelen ved et hvilende abonnement er, at man som husejer i Agger nordre Sommerhusområde kan reducere abonnementsprisen til kr. 50,-/md i op til seks måneder om året, hvilket jo er fordelagtigt at drage nytte af i de perioder, hvor huset alligevel ikke anvendes. Rigtigt er det dog, at TDC ikke tilbyder en tilsvarende favorabel abonnementsordning.

 • Vi har allerede internet i huset med mulighed for telefon og tilvalg af tv-pakker hos TDC/youSee.

TDC kan i Agger nordre Sommerhusområde kun tilbyde deres produkter til de relativt få huse som har kobberkabel trukket ind i huset til fastnettelefon. Fibernet, som er glasfibre, der overfører data ved hjælp af lys, kan fremføre al elektronisk kommunikation og information med en langt større båndbredde, kvalitet og præcision end tidligere anvendte teknologier såsom gamle telefonkabler. Og fibernet tilsikrer også, at man kan bruge fastnettelefon.

 • Hvorfor medfølger der ikke informationer om kapacitet og priser?

Dette spørgsmål er ubetinget det mest stillede, og det viser, at der faktisk er interesse for fibernet, hvis prisen ellers er rigtig.

Årsagen til at der ikke medfølger informationer om kapacitet og priser er netop, at Altibox gerne vil høre, at man er interesseret i at få mere at vide. Derfor er spørgsmålet lige det, som AltiBox venter på, og spørgsmålet om kapacitet og priser er derfor præcis det, man skal stille til Morten Bøggild Andersen fra AltiBox, jf. det udsendte brev.

Igen: Det er helt uforpligtende at give sin interesse til kende men samtidig helt afgørende, at man gør det.

Til mba@altibox.dk kan man f.eks. skrive:

”Jeg er interesseret i at høre nærmere om fordelene ved fibernet og priser; men vil først tage endelig stilling, når jeg har modtaget denne information.

Med venlig hilsen”

Det kan ikke understreges nok, at Thy-Mors Energi og AltiBox kun går videre med sagen, hvis vi tilkendegiver vores interesse, og det gøres altså ved, at man hver især sender en e-mail til mba@altibox.dk.

 • Hvorfor skriver I at udlejning vil blive lettere?

Fordi alle i udlejningsbranchen siger, at ordentligt internet i dag er den mest efterspurgte facilitet i sommerhuse.

For at bekræfte dette kan opmærksomheden blot henledes på Jyllands-Posten fra i torsdags d. 21. juli., hvor man under overskriften ”Bredbånd er for smalt i fritidshuse” oven i købet kunne læse, at udlejningsbureauet Sol & Strand har lavet en opgørelse, der viser, at hurtigt internet i gennemsnit giver to uges ekstra udlejning om året pr. hus.

Læs Jyllands-Postens artikel her >>.

Installationsbil

På foreningens ordinære generalforsamling blev der under pkt. 7 fremsat forslag om at vi skulle søge om tilskud til nedgravning af fiberkabler i området, idet regeringen har afsat kr. 200 mio i den såkaldte bredbåndspulje der skal sikre bedre dækning og hurtigere internet for folk, der bor og arbejder i yderområderne.

Foranlediget af det fremsatte forslag til pkt. 7 på den ordinære generalforsamling, afholdt foreningen v. formanden og Erik Linnet møde med Thy-Mors Energi i Thisted d. 25. juni vedr. udrulning af fiberbaseret bredbåndsforbindelse i vores område, og her bekræftede fiberchef Lars Peter Christiansen at Agger nordre Sommerhusområde ikke er omfattet af regeringens seneste forslag om en bredbåndspulje, for sagen skulle vise sig at være den, at Thy-Mors Energi allerede har alle planer klar for nedlægning af fiberkabler i vejene i Agger nordre Sommerhusområde til en pris af kr. 0,- for den enkelte. Læs: Nul kroner!

Lars Peter Christensen fremviste således et stort kort over Agger by, hvor vores område var fyldt af røde streger i vejene. Disse røde streger symboliserede den planlagte kabelføring af fiberkablerne. Tilsvarende var der en mængde grønne streger i Agger by syd for Fuglsøvej/Hedevej, som symboliserede allerede etablerede fiberforbindelser. Læs mere >>

Kære grundejer

Ifølge aftale mellem Agger nordre Grundejerforening og Thisted kommune er det grundejerens ansvar, at holde al sin bevoksning rundt om grunden i en afstand af mindst 1 meter fra vej/sti.

Efter generalforsamlingen den 31. maj. 2014 og igen ved bestyrelsesmødet d. 20. september har det ved en besigtigelse langs foreningens veje kunnet konstateres, at ikke alle grundejere overholder dette. Hybenbuske breder sig kraftigt og disse skal holdes nede/fjernes jævnligt ved almindelig græsslåning, såfremt man ikke vælger den rigtige løsning og en gang for alle får disse fjernet med rod.

Idet kommunen er blevet meget striks på området, er det vigtigt, at alle grundejere ved egen drift sørger for at overholde ovenstående. Reglerne er de samme, om man ejer en grund med eller uden hus, eller om det evt. drejer sig om en hjørnegrund/grund som støder op imod flere veje: Der mindst skal være 1 meter fra bevoksningen og ud til vejen/stien.

Alle grunde med bevoksning som overskrider ovenstående 1-meterskrav vil efter den 1. april 2015 blive registreret, og oplysningerne herom vil blive videregivet til Thisted kommune uden yderligere skrivelser fra foreningens side.

I skrivende stund drejer det sig om:

 • Bekkasinvej 11
 • Blishønevej 17
 • Fuglsøvej 20
 • Fuglsøvej 22
 • Fuglsøvej 24
 • Fuglsøvej 26
 • Mågevej 4
 • Mågevej 6
 • Mågevej 8
 • Mågevej 18
 • Mågevej 22
 • Mågevej 25
 • Rylevej 2
 • Rylevej 15
 • Spovevej  2
 • Ternevej  2

Når Thisted kommune efterfølgende beskærer bevoksningen ved de grunde, der overskrider 1-meterskravet, vil bevoksningen blive beskåret helt ind til skel, og det sker for grundejerens regning.

Foreningen kan ikke fremover foretage løbende kontrol af bevoksningen ved hver enkelt grund og rundsende påmindelser og rykkere, som der blev gjort i 2013, da det er et temmelig tidskrævende arbejde.

Med håbet om forståelse herfor ser vi frem til et fortsat skønt område omkring vore sommerhuse, idet opmærksomheden henledes på at foreningens aftale om en meter til vej/sti faktisk er en særaftale. Kommunens egne regler og procedurer foreskriver ellers at bevoksningen skal beskæres til skel.

Mobildækningen i Agger bliver stadig bedre, så de der synes, at deres mobiltelefon i denne sæson i Agger har fungeret bedre end tidligere, har ganske ret.

I 2009 opsatte TDC en mobilmast m. både 2G (GSM900) og 3G (UMTS), og abonnenter hos TDC (inkl. Telmore, Unotel og M1 m.fl.) har siden oplevet fornem modtagelse i Agger – også af mobilt bredbånd.

I foråret i år rejstes yderligere en mast. Denne gang ved Aggerej 14 – ca. 1.200 meter nordøst for byen.

Denne nye mobilmast anvendes af Telia og Telenor. Telia både m. 2G (GSM 900) og 3G (UMTS). Telenor pt. m. 2G (GSM 900)

Nævnes skal også, at TDC nu planlægger at opgradere deres mast i Agger til 4G (LTE). Tidspunktet herfor er pt. ukendt.

Læs mere >>

Snerydning

Idet bestyrelsen har fået en række henvendelser vedr. snerydning i sommerhusområdet, opridses her reglerne for snerydning:

Reglerne for snerydning i sommerhusområder er beskrevet i planloven og vintervedligeholdelsesloven. Det fremgår heraf at kommunernes forpligtelse til snerydning som hovedregel alene omfatter by- og landzone, og ikke sommer-husområder. (Klik på billedet og se  kort med detaljer for Thisted kommune).

Læs mere >>

Petanquebane

Det er tilladt for alle brugere af sommerhusene i Agger at benytte byens petanquebane, som ligger ved sportspladsen på nordsiden af Rubyvej.

Toilettet ved banen må også gerne benyttes i forbindelse med petanquespillet. Nøglen hertil kan hentes hos Lone (Min Købmand), hvor den skal afleveres igen ved spillets afslutning.

I tilfælde af at der afholdelses turnering på banen, må man dog udsætte eget petanquespil, til turneringen er afsluttet.