Snerydning

Idet bestyrelsen har fået en række henvendelser vedr. snerydning i sommerhusområdet, opridses her reglerne for snerydning:

Reglerne for snerydning i sommerhusområder er beskrevet i planloven og vintervedligeholdelsesloven. Det fremgår heraf at kommunernes forpligtelse til snerydning som hovedregel alene omfatter by- og landzone, og ikke sommer-husområder. (Klik på billedet og se  kort med detaljer for Thisted kommune).

Såfremt grundejerforeningen skal påtage sig snerydningsforpligtelsen, skal udgiften afholdes af de midler, der indbetales til vejfonden, dvs. af de midler der i dag er øremærket til reparation og vedligehold af vejene i området. Skal der ændres på denne øremærkning, således at vejfondens midler også kan anvendes til snerydning, kræver det en vedtægtsændring.

Forudsætningen for at et ændringsforslag kan vedtages, fremgår af vedtægternes § 9. Heraf fremgår bl.a., at mindst halvdelen af medlemmerne skal være mødt op på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for ændringsforslaget. Forslaget kan dog vedtages af 2/3 af de fremmødte (uanset antallet) på en efterfølgende ekstraordinær general-forsamling.

Spørgsmålet om snerydning har tidligere været drøftet på en general-forsamling, hvor der ikke var stemning for at ændre på den nuværende anvendelse af vejfondsbidragene.

Det er i lovens ånd bestyrelsens opfattelse, at området primært bør betragtes som det, det er: Et sommerhusområde. Det vil sige et område, der fortrinsvis anvendes til beboelse i sommerhalvåret.

Hvis sommerhusområdet skal ryddes for sne, er det således, ifølge de nuværende vedtægter, en opgave den enkelte grundejer må arrangere på eget initiativ, og ikke en opgave som grundejerforeningen hverken bør eller skal påtage sig.

Opdatering april 2010: Bestyrelsen satte igen spørgsmålet på til drøftelse på generalforsamlingen d. 17. april 2010, og udfaldet blev (igen) at forslag om indførelse af et snerydningsberedskab i grundejerforeningsregi blev forkastet.

 1. Henry/ Ruth Borg’s avatar

  Omkring snerydning så har der da været vinter , hvor det var på sin plads, men er man sikker på en sneplov vil “elske ” de meget omtalte chikaner. For os at se er der brugt alt for meget krudt på det og GRIMT, det er det!! Beplante ?- er da helt ved siden af. Nu skal der så også gøres rent omkring dem . Chikaner har vi altid på Mågevej med store huller, men nu er der heldigvis sat fokus på det. TAK!
  Om beskæring er det træls at få brev, når det er naboens hyben, men fint nok det ikke skal hænge ud og ridse bilerne.
  MVH
  Ruth Borg

  Svar

  1. Henry/ Ruth Borg’s avatar

   Omkring snerydning så har der da været vinter , hvor det var på sin plads, men er man sikker på en sneplov vil “elske ” de meget omtalte chikaner. For os at se er der brugt alt for meget krudt på det og GRIMT, det er det!! Beplante ?- er da helt ved siden af. Nu skal der så også gøres rent omkring dem . Chikaner har vi altid på Mågevej med store huller, men nu er der heldigvis sat fokus på det. TAK!
   Om beskæring er det træls at få brev, når det er naboens hyben, men fint nok det ikke skal hænge ud og ridse bilerne.
   MVH
   Ruth Borg

   Svar

  2. Lone Elisabeth Mark’s avatar

   Vedr. snerydning, så syntes jeg at eftersom vi de sidste 3 år har haft hårde vinter, samt flere sommerhuse der bliver lejet ud eller selv benyttet i vinterhalvåret, så må det da være i alles interesse at få sneryddet.
   Jeg husker desværre også eksempler på gæster, der er sneet inde, og har haft brug for hjælp. Tænk at stå i et andet land, og skal have ambulancehjælp, også skal man lige løbe op til købmanden for at låne/købe en sneskovl så de måske kunne få ambulancen helt frem !! Det står meget tydeligt i min hukommelse. At vi så kunne ringe efter en traktor med skovl, det var jo heldigt at Henrik var hjemme…..men hvis ikke..gæsten var meget taknemlig, men selvfølgelig også i vildrede.
   Mange vælger også at bruge vinterhalvåret til at renovere deres hus.
   Jeg vil bestemt stemme for at vi har snerydning.
   Jeg vil også gerne sige tak for de fine vejchikaner de er lavet rigtig flotte, og vejene bliver holdt godt ved lige;)
   Mvh Lone Mark

   Svar

  3. Harry Brogård’s avatar

   Da vi har en forening som kun interesserer sig for “sommerhusejer “,støvproblemer og vejchikaner, ser jeg ikke anden udvej end at vi må stifte en forening for os som har fritidshuse til anvendelse hele året, samt de der vil kunne reparerer på deres huse i vinterhalvåret.
   Jeg har personlig selv været i den situation, at vi skulle have en ambulance hurtig frem til en gæst vi havde i juleferien, og havde vi ikke selv bekostet at få ryddet sne kunde det have fået fatale følger.
   Ovenstående er årsag til at jeg har trukket mit medlemsskab af den såkaldte sommerhusforening.
   Harry Brogård Mågevej 15

   Svar

  4. Hans J. Tøfting’s avatar

   Vedr. snerydning af vejene, så er jeg af den mening, at det er noget vi er nødt til at få kikket på, idet der jo er kommet flere og flere sommerhuse til, som er egnede til også at bruge uden for sommerhalvåret, og det er da pokkers ærgerligt, at man p.g.a. snefald ikke kan køre frem til sit hus.
   Der er da også husejere, som får foretaget reparationer og omforandringer netop i vinterhalvåret, og det kan jo¨også give problemer såfremt håndværkere ikke kan komme frem.
   Jeg går derfor ind for, at vi får iværksat en el. anden for for aftale om snerydning.
   Hans J. Tøfting, Spovevej 14, Agger. tlf. 8667 2920.

   Svar

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *