Agger-ans

 
Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde har dels som formål på bedste vis at varetage medlemmernes fælles interesser i området og dels at varetage vejfonden, som forestår reparation af vejene i området.

Agger inkl Fuglsøvej

På hjemmesiden findes bl.a. kontaktoplysninger og grundejerforeningens vedtægter. Referater fra generalforsamlingen og fra årets møder i bestyrelsen kan også læses her på siden, ligesom link til lokalplanen for området og praktiske oplysninger om f.eks. regler vedr. byggeforhold, beplantning og beskæring kan findes her på siden.

.

Vesterhavet ved Agger strand