Mobildækningen i Agger bliver stadig bedre, så de der synes, at deres mobiltelefon i denne sæson i Agger har fungeret bedre end tidligere, har ganske ret.

I 2009 opsatte TDC en mobilmast m. både 2G (GSM900) og 3G (UMTS), og abonnenter hos TDC (inkl. Telmore, Unotel og M1 m.fl.) har siden oplevet fornem modtagelse i Agger – også af mobilt bredbånd.

I foråret i år rejstes yderligere en mast. Denne gang ved Aggerej 14 – ca. 1.200 meter nordøst for byen.

Denne nye mobilmast anvendes af Telia og Telenor. Telia både m. 2G (GSM 900) og 3G (UMTS). Telenor pt. m. 2G (GSM 900)

Nævnes skal også, at TDC nu planlægger at opgradere deres mast i Agger til 4G (LTE). Tidspunktet herfor er pt. ukendt.

Læs mere >>

Snerydning

Idet bestyrelsen har fået en række henvendelser vedr. snerydning i sommerhusområdet, opridses her reglerne for snerydning:

Reglerne for snerydning i sommerhusområder er beskrevet i planloven og vintervedligeholdelsesloven. Det fremgår heraf at kommunernes forpligtelse til snerydning som hovedregel alene omfatter by- og landzone, og ikke sommer-husområder. (Klik på billedet og se  kort med detaljer for Thisted kommune).

Læs mere >>

Petanquebane

Det er tilladt for alle brugere af sommerhusene i Agger at benytte byens petanquebane, som ligger ved sportspladsen på nordsiden af Rubyvej.

Toilettet ved banen må også gerne benyttes i forbindelse med petanquespillet. Nøglen hertil kan hentes hos Lone (Min Købmand), hvor den skal afleveres igen ved spillets afslutning.

I tilfælde af at der afholdelses turnering på banen, må man dog udsætte eget petanquespil, til turneringen er afsluttet.

Newer entries »