Udruldning af fibernet i marts 2017

Den nye fiberchef hos Thy-Mors Energi Lars Thorup Nielsen meddeler, at de har fået mulighed for at rykke lidt rundt på nogle af de planlagte projekter for indeværende år, og derfor kan de opprioritere arbejdet med udruldningen af fiberkabler i Agger nordre Sommerhusområde med opstart allerede til marts.

Nærmere besked herom vil snarest blive rundsendt pr. e-mail, ligesom Morten Bøggild Andersen fra Altibox vil kontakte hver enkelt, som har forhåndstilkendegivet, at fibernet kunne have deres interesse. Det er nemlig en forudsætning for udruldning, at 15 % af grundejerne tilmelder sig.

Hvis tilslutningsandelen rammer 15 % inden d. 15. marts, vil anlægs-arbejdet altså starte op allerede i løbet af marts måned. De første brugere vil så forventeligt kunne tilkobles fibernettet i løbet af juni 2017.
Meld derfor dit hus til fibernet – hellere i dag end i morgen. Send e-mail med tilmeldnig til mba@altibox.dk 

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *