Udruldning af fibernet

Som det vil være de fleste bekendt, deltog foreningen v. Erik Linnet og Michael Bank d. 24. juni d.å. i et møde hos Thy-Mors Energi angående fibernet i Agger nordre Sommerhusområde, og straks derpå udsendte foreningen, i samråd med Morten Bøgild fra AltiBox, et brev til alle medlemmer indeholdende en interesseforespørgsel vedr. fibernet.fiber

Primo september var der opfølgende telefonisk kontakt med Morten Bøgild fra AltiBox, som kunne meddele, at antallet af interessetilkendegivelser på det tidspunkt var kommet over de kritiske 30%. Tallet kendte han ikke præcist, men det lå på 33 – 34 % (over halvfjerds interesse-tilkendegivelser).

På den baggrund skal udrulning af Fibernet i Agger nordre Sommerhus-område indgå i Thy-Mors Energis planlægning af deres opgaver for de næste par år. 30% var nemlig den kritiske masse af interesse-tilkendegivelser, hed det sig på mødet d. 24. juni.

Foreningen har derfor medio oktober skriftligt forespurgt Thy-Mors Energi omkring det videre forløb i sagen. Da Thy-Mors Energi efter en lille måneds tid endnu ikke havde besvaret vores henvendelse synes alle forklaringer omkring travlhed og afholdelse af efterårsferie m.m. vist efterhånden at være opbrugt, så foreningen kontaktede Thy-Mors Energi påny.

Thy-Mors Energi oplyser nu, at budgettet for 2017 endnu ikke er endelig godkendt, og at der først kan meldes noget endeligt ud til foreningen om arbejdet i vores område, når budgettet er godkendt. Thy-Mors Energi forventer at vende tilbage herom i løbet af december.

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *